Вработување во Јасмил – станете дел од успешен тим

 

 

КРЕИРАЈЕ ЈА ВАШАТА КАРИЕРА

Доколку имате амбиција да ја развиете вашата кариера cо позитивен тим во креативно работно опкружување,покажете ни дека делите исти вредности и ентузијазам,испратете ваша работна биографија на: online.mk@jasmil.com


Станете дел од семејството на Јасмил кое представува основа за успех и препознатливост на нашиот бренд, веќе децении наназад!